Adresa: Sheshi Nëna Terezë;Ndërtesa e Gërmisë Zona A - Kati IV; Email: infoaqp@rks-gov.net  |   Tel: +381 (0) 38 200 15502
WebMail Sitemap

Vendimet për formimin e çmimit te derivateve


Kontratat e centralizuara


Njoftim per nenshkrim te kontrates


Buletin i njoftimeve publike

Lajmet e fundit

Surevey on Centralised Procurement Contracts signed by the CPA

Jul 08, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Mazutit per muajin Qershor 2021

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 6 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 5 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 4 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 3 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 2 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 1 Nivel Lokal

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 3, 4 dhe 5 Nivel Qendror

Jul 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Qershor 2021 – Lot 1 dhe 2 Nivel Qendror

Jul 07, 2021

Njoftim rreth Furnizimit me inventar

Jul 06, 2021

Furnizim me material shpenzues zyrtar LOT 3 – 2021

Jun 28, 2021

Furnizim me material shpenzues zyrtare LOT 1 – 2021

Jun 28, 2021

Kontratë kornizë për furnizime Furnizim me Inventar Zyrtar – Lot 1

Jun 16, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Mazutit per muajin Maj 2021

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 6 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 5 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 4 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 3 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 2 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 1 Nivel Lokal

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 3, 4 dhe 5 Nivel Qendror

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Maj 2021 – Lot 1 dhe 2 Nivel Qendror

Jun 07, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Mazutit per muajin Prill 2021

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 6 Nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 5 nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 4 Nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 3 Nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 2 Nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 1 Nivel Lokal

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 3, 4 dhe 5 Nivel Qendror

May 05, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Prill 2021 – Lot 1 dhe 2 Nivel Qendror

May 05, 2021

Ndihmë teknike për mbështetjen e zbatimit të Reformave për Meanxhimin e Financave Publike në Kosovë – Analizë e kontratave të centralizuara

Apr 22, 2021

Njoftim për marrëveshjet kornizë të nënshkruara nga AQP

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Mazutit per muajin Mars 2021

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 6 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 5 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 4 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 3 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 2 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 1 Nivel Lokal

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 3, 4 dhe 5 Nivel Qendror

Apr 02, 2021

Vendim per Formimin e Çmimit te Karburanteve per muajin Mars 2021 – Lot 1 dhe 2 Nivel Qendror

Apr 02, 2021

Kontrata – Furnizim me material shpenzues Lot-6 Niveli lokal – 2021

Apr 01, 2021

Kontrata – Furnizim me material shpenzues Lot 7 Niveli lokal – 2021

Apr 01, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Mazutit – Shkurt 2021

Mar 29, 2021

Kontrata – Furnizimi me karburante Lot 6 – Regjioni Mitrovices – 2020

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel qendror – Lot 3 4 dhe 5

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel qendror – Lot 1 dhe 2

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 6

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 5

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 4

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 3

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 2

Mar 05, 2021

Vendim per formimin e çmimit te Karburanteve Shkurt 2021- Nivel lokal – Lot 1

Mar 05, 2021

Technical Assistance to Support the implementation of Public Finance Management Reforms in Kosovo Contract Nr 2019413-800

Mar 04, 2021

Raporti i punes i Agjencise Qendrore te Prokurimit per vitin 2020

Mar 04, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Mazut per Muajin Janar 2021 Petrol Company

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 6 Nivel Lokal Fer Petrol&Lab Oil

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 5 NiveLokal Hib Petrol

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 4 Nivel Lokal Hib Petrol

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin JANAR 2021 LOT 3,4 dhe 5 Nivel Qendror Petrol Company

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 3 Nivel Lokal Hib Petrol

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 2 Nivel Lokal Petrol Company

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 1 Nivel Lokal Petrol Company

Feb 03, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Janar 2021 LOT 1 dhe 2 Nivel Qendror HIB PETROL

Feb 03, 2021

Kontrata – Furnizimi me karburante Lot 4 – Regjioni Ferizaj – 2020

Feb 01, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me mazut per Muajin Dhjetor 2020

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 3,4 dhe 5 Nivel Qendror Petrol Company

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 1 dhe 2 Nivel Qendror HIB PETROL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 6 Nivel LOKAL FER Petrol&Lab OIL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor2020 LOT 5 Nivel Lokal HIB PETROL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 19.12.2020 -31.12.2020 LOT 4 Nivel LOKAL HIB PETROL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 01.12.2020 -18.12.2020 LOT 4 Nivel LOKAL HIB PETROL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 3 Nivel LOKAL HIB PETROL

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 2 Nivel LOKAL Petrol Company

Jan 11, 2021

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante per Muajin Dhjetor 2020 LOT 1 Nivel LOKAL Petrol Company

Jan 11, 2021

Kontrata – Furnizimi me karburante Lot 3 – Regjioni Prizren – 2020

Jan 06, 2021

Kontrata – Furnizimi me karburante Lot 1 – Regjioni Prishtina-2020

Jan 06, 2021

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- NENTOR 2020, Petrol Company LOT 1

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te karburanteve- NENTOR 2020, Petrol Company LOT 2

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, Fer Petrol & Lab Oil

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, HIB Petrol LOT 1,2

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, HIB Petrol LOT 3

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, HIB PETROL LOT 4

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, HIB Petrol LOT 5

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, Petrol Company LOT 3,4,5

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-NENTOR 2020, Petrol Company, DHF Company,Delta Group, Standard Benz

Dec 07, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit per muajin NENTOR 2020- Petrol Company

Dec 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit per muajin NENTOR 2020-DHF Company SH.P.K

Dec 04, 2020

Kontrata për furnizimi me material shpenzues zyrtar Lot 5 – Niveli Lokal – 2020

Dec 02, 2020

Kontrata – Furnizimi me karburante Lot 2 – Regjioni Peja – 2020

Nov 30, 2020

Memorandum Bashkepunimi

Nov 13, 2020

Surevey on Centralised Procurement Contracts signed by the CPA

Nov 06, 2020

Annual Work Report of the CPA 1st January – 31st December 2019

Nov 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit TETOR 2020- DHF Company

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit, TETOR 2020- Petrol Company

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te karburanteve, TETOR 2020- HIB Petrol LOT 4

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te karburanteve. TETOR 2020- Fer Petrol Lab Oil

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve TETOR 2020-Petrol Company LOT 3,4,5

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te karburanteve, TETOR 2020- HIB Petrol LOT 5

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve TETOR 2020- Petrol Company, DHF Company, Standard Benz Delta Group

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve TETOR 2020- HIB Petrol LOT 1 dhe 2

Nov 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit, Shtator 2020- Petrol Company SH.P.K

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit, Shtator 2020- DHF Company, kosova Refinery & Hit Petrol

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve, Shtator 2020-Petrol Company, DHF Company sh.p.k, Standard Benz, Delta Group

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve Shtator 2020-HIB Petrol LOT 4

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve Shtator 2020- Petrol Company Lot 3,4,5

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve Shtator 2020- HIB Petrol LOT 5

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve Shtator 2020- HIB Petrol LOT 1 dhe 2

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve Shtator 2020- Fer Petrol & Lab Oil

Oct 05, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve per muajin GUSHT 2020- HIB Petrol LOT 5

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve per muajin GUSHT 2020- HIB PETROL LOT 4

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve per muajin GUSHT 2020 Fer Petrol & Lab Oil

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve per muajin Gusht 2020 Petrol Company SHPK-LOT 3,4,5

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve për muajin GUSHT 2020-Petrol Company, DHF Company, Standard Benz, Delta Group

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit per muajin GUSHT 2020 Petrol Company SHPK

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit per muajin GUSHT 2020-DHF Company, Kosova Refinery SHPK, Hit Petrol SHPK

Sep 04, 2020

Vendim per formimin e cmimt te Karburanteve per muajin GUSHT 2020-Hib Petrol LOT 1,2

Sep 04, 2020

Marrveshja publike kornize – Furnizim me paisje te Teknologjis Informative

Sep 01, 2020

Marrveshja publike kornize Furnizim me peme dhe perime

Sep 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit-KORRIK 2020 DHF Company

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit- KORRIK 2020 Petrol Company

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Krburanteve-KORRIK 2020 Petrol Company LOT 3 4 dhe 5

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-KORRIK 2020 HIB Petrol LOT 4

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-KORRIK 2020- HIB Petrol LOT 1 dhe 2

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-KORRIK 2020 Petrol Company DHF Company Standard Benz Delta Group

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-KORRIK 2020 Fer Petrol Lab Oil

Aug 28, 2020

Vendim per formimin e cmimit te karburanteve- Korrik 2020 HIB Petrol LOT 5

Aug 28, 2020

Kontrat Korniz – FURNIZIMI ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES – Lot 4 2020

Aug 27, 2020

Kontrat Korniz – FURNIZIMI ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES – Lot 3 2020

Aug 27, 2020

Kontrat Korniz – FURNIZIMI ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES – Lot 2 2020

Aug 27, 2020

Kontrat Korniz – FURNIZIMI ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES – Lot 1 2020

Aug 27, 2020

Furnizim me leter -Kontrate kornize – Lot 3 – Niveli Lokal

Aug 26, 2020

Furnizimi me letër- Kontrate kornize – Lot 6 – Niveli Lokal 2020

Aug 24, 2020

Furnizim me leter -Kontrate kornize – Lot 1 – Niveli Lokal 2020

Aug 24, 2020

Furnizimi me leter – Kontrata kornize – Lot 5 – Niveli Lokal -Regjioni i Gjilanit 2020

Aug 24, 2020

Furnizimi me Leter -Kontrate kornize – Niveli Lokal Lot 2 2020

Jul 30, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit-QERSHOR 2020 PETROL COMPANY

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit-QERSHOR 2020 DHF Company shpk Kosova Refinery shkp Hit Petrol

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 Petrol Company Standard Benz Delta Group

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 PETROL COMPANY LOT 3 4 dhe 5

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 HIB PETROL LOT 5

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 HIB PETROL LOT 4

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 HIB PETROL LOT 1 dhe 2

Jul 01, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-QERSHOR 2020 FER PETROL dhe LAB OIL

Jul 01, 2020

Njoftim per Autoritetet Kontraktuese nga AQP

Jul 01, 2020

Kontrat korniz – Lot 4 Furnzimi me material shpenzues zyrtar 2020

Jun 22, 2020

Kontrat korniz – Lot 2 Furnizimi me material shpenzues zyrtar 2020

Jun 22, 2020

Furnizimi me leter – Kontrat korniz – Lot 4 Niveli Lokal- Regjioni Ferizaj 2020

Jun 22, 2020

Shfrytezimi afatgjate i automjeteve me qira kategoria II aneks kontrat

Jun 12, 2020

Shfrytezimi afatgjate i automjeteve me qira kategoria III aneks kontrat

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot VI – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot V – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot IV – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot III – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot II – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Kornize per Furnizim me Leter per Kopje Lot I – 2017

Jun 10, 2020

Kontrat per Furnizim me Karburante LOT VI – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Furnizim me Karburante Lot IV – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Furnizim me karburante Lot III – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Furnizim me Karburante Lot II – 2017

Jun 10, 2020

Kontrate Furnizim me Karburante Lot 1 – 2017

Jun 10, 2020

Kontrata – Furnizimi me leter Niveli Lokal- Lot 3

Jun 09, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit MAJ 2020 Petrol Company

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit MAJ 2020 DHF Company SHPK Kosova Refinery SHPK Petrol SHPK

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 Petrol Company DHF Company Standard Benz Delta Group

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 Petrol Company Lot 3 Lot 4 Lot 5

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 HIB Petrol Lot 1 Lot 2

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 HIB Petrol Lot 5

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 HIB Petrol LOT 4

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve MAJ 2020 Fer Petrol Lab Oil

Jun 02, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit-PRILL 2020 DHF Company

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit PRILL 2020- PETROL COMPANY

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-PRILL 2020 HIB Petrol Lot 1 dhe 2

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve PRILL 2020-Petrol Company DHF Company Standard Benz & Delta Group

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve PRILL 2020 Petrol Company Lot 3,4,5

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve -PRILL 2020 HIB PETROL LOT 5

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve PRILL 2020 HIB PETROL LOT 4

May 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve PRILL 2020 FER Petrol & Lab Oil Lot 6

May 04, 2020

Udhezimi Administrativ per Prokurime Qendrore 2020

May 04, 2020

Njoftim për autoritete kontraktuese – Furnizim me paisje te IT-se

Apr 15, 2020

KATALOGU AQP- furnizim me material zyrtar LOT5

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me Mazut per Muajin Mars 2020

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me Mazut Nivel Lokal per Muajin Mars 2020

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me karburante Nivel Qendror per Muajin Mars 2020 LOT 1 dhe 2

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me karburante Nivel Lokal per Muajin Mars 2020 LOT 6

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me karburante Nivel Lokal per Muajin Mars 2020 LOT 4

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me Karburante Nivel Qndror per Muajin Mars 2020 LOT 3 4 dhe 5

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me Karburante Nivel Lokal per Muajin Mars 2020 LOT 5

Apr 03, 2020

Vendim per Formimin e Cmimit furnizim me Karburante Nivel Lokal per Muajin Mars 2020 LOT 1 2 dhe3

Apr 03, 2020

Projekt menaxher te kontratave te centralizuara

Mar 06, 2020

Furnizime me bulmete – Niveli Lokal

Mar 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit-SHKURT 2020 DHF Company

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit SHKURT 2020- PETROL COMPANY

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-SHKURT 2020 HIB Petrol Lot 1 dhe 2

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve SHKURT 2020-Petrol Company DHF Company Standard Benz & Delta Group

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve SHKURT 2020 FER Petrol & Lab Oil

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve SHKURT 2020 Petrol Company Lot 3,4,5

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve -SHKURT 2020 HIB PETROL LOT 5

Mar 04, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve SHKURT 2020 HIB PETROL LOT 4

Mar 04, 2020

Analiza e kontratave te centralizuara te nenshkruara nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Mar 02, 2020

Raporti i Punes i Agjencise Qendrore te Prokurimit 2019

Mar 02, 2020

Njoftim per Kandidatin e Sukseshem 27.02.2020

Feb 27, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerev me qira Niveli lokal Lot VI

Feb 27, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qera Niveli lokal LOT V

Feb 25, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qera Niveli lokal LOT IV

Feb 25, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qera Niveli lokal LOT III

Feb 25, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerev me qira Niveli Lokal Lot II

Feb 25, 2020

Kontrata – Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qera Niveli lokal LOT I

Feb 25, 2020

Kontrata-Furnizim me buke dhe brumera të tjerë – kategoria 5- Lot 2 – Niveli Lokal

Feb 11, 2020

Njoftim per Ak per peme dhe perime

Feb 10, 2020

Njoftim per Kandidatin e Sukseshem 03.02.2020

Feb 10, 2020

CPA Annual Work Report – 2017 CPA

Feb 07, 2020

Raporti i Punes i Agjencise Qendrore të Prokurimit_2018

Feb 07, 2020

Raporti i Punes i Agjencise Qendrore të prokurimit_2017

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Mazutit, Janar 2020- Petrol Company

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Mazutit, Janar 2020- DHF Company

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburantit, Janar 2020-HIB Petrol LOT 1,2

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburanteve, Janar 2020-HIB PETROL LOT 5

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburanteve, Janar 2020- Petrol Company, DHF Company, Standars Benz dhe Delta Group

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburanteve, Janar 2020- Petrol Company LOT 3,4,5

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburanteve, Janar 2020 Hib Petrol LOT 4

Feb 07, 2020

Vendimet per formimin e cmimit te Karburanteve, Janar 2020- Fer Petrol dhe Lab Oil

Feb 07, 2020

Njoftim per Kandidatin e Sukseshem

Jan 15, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit- Dhjetor 2019 – Petrol Company shpk

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Mazutit- Dhjetor 2019 – DHF Company, Kosova Refinery, Hit Petrol shpk

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – PETROL COMPANY shpk LOT 3,4 dhe 5

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – HIB PETROL shpk LOT 1 dhe 2

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – HIB PETROL LOT 5

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – HIB PETROL LOT 4

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – FER PERTOL, LAB OIL

Jan 06, 2020

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve- Dhjetor 2019 – DHF Company, Standard Benz, Delta Group

Jan 06, 2020

Aneks Kontrata nr 1 Shfrytezimi i automjeteve me qira Kategoria 1 Lot 1&2_rzekvzhsnn

Dec 12, 2019

Kontrate per Furnizim Shfrytezimi afatgjate i atuomjeteve me qira, Kategoria III Lot II_ahhkrbfgel

Dec 12, 2019

Kontrate per Furnizim Shfrytezimi afatgjate i automjeteve me qira Kategoria 3 Lot I_gwppfmebqm

Dec 12, 2019

Kontrate per Furnizim Shfrytezimi i Automjeteve me Qira Kategoria 1 Lot 1 dhe 2_ksalpotfub

Dec 12, 2019

Kontrate per Furnizim Shfrytezimi afatgjate i atuomjeteve me qira, Kategoria II Lot I dhe II_klcchpydnz

Dec 12, 2019

Njoftim mbi aktivitetin per Furnizim me artikuj ushqimor per AK – Niveli Lokal

Dec 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me mazut, Nentor 2019 Petrol Company

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me mazut, Nentor 2019- DHF Company

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante, Nentor 2019-Petrol Company LOT 3, 4, 5

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante Nentor 2019 Petrol Company, DHF Company, Standard Benz & Delta Group

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante Nentor 2019 HIB Petrol LOT 5

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante- Nentor 2019 HIB PETROL LOT 1, 2

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante -Nentor 2019- Fer Petrol & Lab Oil

Dec 04, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante Nentor 2019- HIB Petrol LOT 4

Dec 04, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Kategoria 4 – Lot 2

Nov 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Kategoria 4 – Lot 1

Nov 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Furnizim me uje, pije te gazuara dhe te pa-gazuara-Kategoria 3

Nov 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Furnizim me bylmet -Kategoria 2 – Lot 1

Nov 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Furnizim me mish dhe produkte te mishit -Kategoria 1 – Lot 2

Nov 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj ushqimor – Furnizim me mish dhe produkte te mishit-Kategoria 1 – Lot 1

Nov 27, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me mazut-Tetor 2019, Petrol Company

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me mazut-Tetor 2019, DHF Company

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante-Tetor 2019, Petrol Company ,Standard Benz dhe Delta Group

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante-Tetor 2019, HIB Petrol LOT 5

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante-Tetor 2019, HIB Petrol LOT 4

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante-Tetor 2019, HIB Petrol LOT 1, 2

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me Karburante-Tetor 2019, Fer Petrol, Lab Oil

Nov 06, 2019

Vendim per formimin e cmimit per furnizim me karburante -Tetor 2019, Petrol Company LOT 3,4,5

Nov 06, 2019

Kontrate Korniz Furnizim me goma per automjete Lot 2 Eurogoma

Nov 04, 2019

Furnizim me inventar per zyre – Lot 2

Nov 04, 2019

Kontrate Korniz Furnizim me goma per automjete Bibaj AE

Nov 04, 2019

Njoftim

Oct 14, 2019

Obavestenje

Oct 14, 2019

Kontrate per furnizim me uje, pije te gazuara dhe te pa-gazuara

Oct 11, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te mazutit-Shtator 2019 Petrol Company

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te mazutit-Shtator 2019 DHF Company

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve-Shtator 2019 Petrol Company SHPK, Standard Benz, Delta Group

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve-Shtator 2019 HIB Petrol Lot 1, 2

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve- Shtator 2019 HIB PETROL LOT 5

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve- Shtator 2019 HIB PETROL LOT 4

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve- Shtator 2019 Fer Petrol , Lab Oil

Oct 09, 2019

Vendimi per formimin e cmimit te karburanteve- Shtator 2019 Petrol Company SHPK LOT 3, 4, 5

Oct 09, 2019

Udhezimi-per-Prokurime-Qendrore-2019

Sep 27, 2019

Njoftim per kandidatin e suksesshem

Sep 27, 2019

Kontrata – Furnizim me artikuj te ndryshem ushqimor

Sep 18, 2019

Kontrata – Furnizim me buke dhe brumera te tjere

Sep 18, 2019

Kontrata-Furnizim-me-inventar-per-zyre-LOT-3

Sep 18, 2019

Konkurs Zyrtar/e Prokurimit

Sep 17, 2019

Konkurs Zvanicnik nabavke

Sep 17, 2019

Konkurs Zyrtar/e i/e Prokurimit

Sep 13, 2019

Konkurs Zvanicnik nabavke

Sep 13, 2019

Konkurs Asistent/e Administrativ

Sep 12, 2019

Konkurs Administrativni asistent

Sep 12, 2019

Njoftim per kanditatin e suksesshem

Sep 12, 2019

Konkurs- Zvanicnik Nabavke

Sep 12, 2019

Konkurs_Zyrtar i Prokurimit

Sep 12, 2019

Objava konkursa za sporazume o specijalnim uslugama.

Sep 12, 2019

Shpallje e konkursit për marrëveshje për shërbime te veçanta

Sep 12, 2019

Udhezimi per Prokurime Qendrore 2019

Sep 12, 2019

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese

Sep 12, 2019

Vendim per formimin e cmimit te Maz utit- Gusht 2019 Petrol Company

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimit te karbura nteve-GUSHT 2019- HIB PETROL LOT 1,2

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimit te Kar buranteve -HIB PETROL, AL PETROL

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimi t të Mazutit Gusht 2019

Sep 09, 2019

Vendim për formimin e çmimeve te Karburanteve per muajin GUSHT 2019-HIB PETROL LOT 4

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimeve te Karburant it -GUSHT 2019-Petrol Company Lot 3,4,5

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimeve te Karbura nteve -GUSHT 2019 FER PETROL& LAB OIL

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimeve te Karbu ranteve GUSHT 2019 HIB PETROL LOT 5

Sep 09, 2019

Vendim per formimin e cmimeve te Kar buranteve Gusht 2019-NIVEL LOKAL

Sep 09, 2019

Kontrate-Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot V

Aug 28, 2019

Kontrate-Furnizim me materiale te ndryshme zyratre Lot VII

Aug 28, 2019

Kontrate- Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot I

Aug 28, 2019

Kontrate -Furnzim me materiale te ndryshme zyrtare Lot II

Aug 28, 2019

Kontrate -Furnzim me materiale te ndryshem zyrtare Lot III

Aug 28, 2019

Kontrate -Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot VI

Aug 28, 2019

Kontrate -Furnizim me materiale te ndyshme zyrtare Lot IV

Aug 28, 2019

Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT V

Aug 28, 2019

Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT IV

Aug 28, 2019

Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT III

Aug 28, 2019

Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT II

Aug 28, 2019

Furnizim me karburante (benzin dizell) LOT I

Aug 28, 2019

Vendim për furnizim me mazut-Korrik 2019

Aug 07, 2019

Vendim per furnizim me mazut-Korrik 2019

Aug 07, 2019

Vendim per formimin e cmimit te Karburanteve-HIB PETROL shpk

Aug 07, 2019

Vendim per formim te cmimit te karburanteve- niveli lokalKorrik 2019

Aug 07, 2019

vendim per formim te cmimit te karburanteve niveli lokal -Korrik 2019

Aug 07, 2019

Vendim per formim te cmimit te karburanteve niveli lokal – Korrik 2019

Aug 07, 2019

Vendim per formim te cmimit te karburanteve – Korrik 2019

Aug 07, 2019

Kontrate-Furnizim me materiale te ndryshme zyratre Lot VII

Aug 01, 2019

Kontrate -Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot VI

Aug 01, 2019

Kontrate-Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot V

Aug 01, 2019

Kontrate -Furnizim me materiale te ndyshme zyrtare Lot IV

Aug 01, 2019

Kontrate -Furnzim me materiale te ndryshem zyrtare Lot III

Aug 01, 2019

Kontrate -Furnzim me materiale te ndryshme zyrtare Lot II

Aug 01, 2019

Kontrate- Furnizm me materiale te ndryshme zyrtare Lot I

Aug 01, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me mazut për muajin QERSHOR 2019 Petrol Company Shpk +

Jul 15, 2019

Vendim për formimin e Çmimeve për furnizim me karburante për muajin Qershor 2019- NIVEL LOKAL

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me mazut për muajin QERSHOR 2019- DHF Company, Kosova Refinery, dhe Hit Petrol

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me mazut për muajin QERSHOR 2019 Petrol Company Shpk

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante për muajin QERSHOR-2019 Hib Petrol-Shpk

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante për muajin QERSHOR Petrol Company Shpk

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante për muajin QERSHOR 2019-Hib Petrol

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante për muajin QERSHOR 2019-Fer Petroll- Lab Oil

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante për muajin QERSHOR-2019- Hib Petrol, Al Petrol

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e çmimeve për furnizim me karburante per muajin QERSHOR 2019 HIB Petrol Shpk

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e Çmimeve për furnizim me mazut për muajin QERSHOR 2019

Jul 08, 2019

Vendim për formimin e Çmimeve për furnizim me mazut për muajin Qershor 2019 NIVEL LOKAL

Jul 08, 2019

Rregullorja-e-Punes-AQP_zgtovnnsde

Jan 21, 2019

RREGULLORE (QRK) NR.172017 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM

Jan 21, 2019

Organogrami

Jan 21, 2019

Organogrami-i-Brendshem-_-AQP-MF-17.12.2018

Jan 21, 2019

RAPORTI FINAL 2013

Dec 12, 2018

RAPORTI FINAL 2011

Dec 12, 2018

RAPORTI FINAL 2010

Dec 12, 2018

RAPORTI FINAL 2009

Dec 12, 2018

Kontrate publike kornize furnizim me karburante

Dec 12, 2018

Kontrate per sherbime te pastrimit Lot 1

Dec 12, 2018

Kontrate per furnizim me material te ndryshem zyrtar Lot V

Dec 12, 2018

Kontrate Kornize Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qira LOT 2

Dec 12, 2018

Kontrate Kornize Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printerve me qira LOT 1

Dec 12, 2018

Kontrate Kornize Furnizimi me vetura te udhetareve LOT 2

Dec 12, 2018

Kontrate Kornize Furnizimi me vetura te udhetareve LOT 1

Dec 12, 2018

Kontrate Kornize Furnizim me Mazut 23 11 2018

Dec 12, 2018

Kontrate Korniz Fyrnizim me karburante per Regjionin e Gilanit dhe njesive tjera kerkuese

Dec 12, 2018

Kontrate – Sherbime te transportit ajror

Dec 12, 2018

Kontrata Furnizim me automjete te udhetareve Lot I

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printereve me qera LOT 2_pqxhrcnkmz

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Shfrytezimi i fotokopjeve dhe printereve me qera LOT 1_sgqvjnbybi

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Furnizim me material te ndryshem zyrtar LOT 6_hscdhtrnfi

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Furnizim me material te ndryshem zyrtar LOT 4_lheibhjocp

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Furnizim me material te ndryshem zyrtar LOT 3_piabgvwaeh

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Furnizim me material te ndryshem zyrtar LOT 2_clanutzmvw

Dec 12, 2018

Kontrat Kornize Furnizim me material te ndryshem zyrtar LOT 1_bdcbjtqknc

Dec 12, 2018

Njoftimet