Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë Qendrore te Prokurimit (AQP).
Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, ne kuadër te Ministrisë se Financave të Republikës së Kosovës është themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit. Në kuadër të Agjencisë Qendrore te Prokurimit është e krijuar Web faqja në të cilën ... Procitajte vise  

Publikacije

Pogledaj sve

Novost

Pogledaj sve