Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

Rreth AQP-së

Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë Qendrore te Prokurimit (AQP).
Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, ne kuadër te Ministrisë se Financave të Republikës së Kosovës është themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit. Në kuadër të Agjencisë Qendrore te Prokurimit është e krijuar Web faqja në të cilën  gjenden të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik të AQP-së.
AQP sipas nenit 95 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjëse për:

Zhvillimin e prokurimeve të përbashkëta për Autoritete Kontraktuese
Me kërkesën e Autoriteteve Kontraktuese kryen aktivitetet e prokurimit ne emër te tyre
Me kërkesën e Autoriteteve Kontraktuese ndihmon në kryerjen e aktiviteteve të prokurimit.

Njoftime

Shiko të gjitha