Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

Puntori 27 Qershor 2013

Prezentimi

Teknika e planit të prokurimit bazuar në metodat e kombinuara te të dhënave statistikore korrelative dhe performancën e regjistruar. Këtu

Njoftime

Shiko të gjitha