Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates

Sigurimi fizik i Objektit të Komisionit të Pavarur të Mediave.

KETU 

Njoftime

Shiko të gjitha