Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Furnizim me mobile për nevojat e Zyrës së Rregullatorit për Energji, Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës dhe Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës.

KETU