Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME

Shërbimet për mirëmbajtjen e platformës së kualitetit të shërbimeve (QoS) të zërit dhe SMS

KETU