Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

: Ngjyrosja e mureve të zyrave të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas në Prishtinë dhe Zyrat Regjionale të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas në Ferizaj dhe Mitrovicë

KETU