Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

FURNIZIM ME VETURA PATRULLUESE PËR NEVOJAT E POLICIS SË KOSOVËS

Njoftime

Shiko të gjitha