Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime

Sigurimi Fizikë i Objekteve të MPMS-së me Shtrirje Regjionale

Njoftime

Shiko të gjitha